Потребители

Забравена парола

Информация

ПМГ “Нанчо Попович”

гр. Шумен

ул Кирил и Методий 68

тел. 054 85 02 32

email pmgsh@abv.bg

 

За ПМГ-Шумен


История на Природоматематическа гимназия “Нанчо Попович” гр. Шумен

 

    Историята на придоматематическа гимназия “Нанчо Попович” - гр.Шумен е история на новото българско образование.

Началото е положено в далечната 1828 г., когато в къщата на баба Калица е създадено килийно девическо училище. През 40-те години на XIX век училището се реформира и става взаимоучително.Тук са работили учителите Стефан Изворски, Сава Филаретов и Елена Златарева. През 1856 г. по инициатива на Сава Доброплодни училището се преобразува в класно и става първото класно девическо училище в България. През периода на Възраждането благодетели на училището са Атанас Хаджистоянов и Андрей Ранков. Девическата гимназия има своите знаменити учители и това са известните будители на българското възраждане и дейците на новата българска просвета Сава Доброплодни, Добри Войников, Мария Бацарова, Анастасия Паскалева, Царевна Миладинова и др. За този период Царевна Миладинова пише, че Шумен става един от първостепенните просветни центрове на българския народ.

   Благодетелят.

    След Освобождението през 1878 г. девическата гимназия намира своя голям благодетел в лицето на Нанко Пенев Попович /1818-1883 г./. През 1882 г. благодетелят прави завещание от 20 000 австрийски златни наполеона, за да се построи училище-храм на учащите се девици. През 1891 г. се открива нова сграда на гимназията. Същата година гимназията се преобразува като обединява общинското трикласно педагогическо училище и трикласното девическо училище. Тогава педагогическият съвет на училището приема за патрон на гимназията големия благодетел Нанчо Попович. Тогава училището се е наричало Общинска Нанчова гимназия.

   Развитието

   През 1903 г. гимназията получава статут на държавна и се е наричала Държавна “Нанчова гимназия”. Тогава тя е имала 17 паралелки и в нея са учили 700 ученички. Гимназията продължава своето развитие, като през 20-те години сградата става тясна и се проектира нова сграда. През 1931 г. започва строителството на сегашната сграда, която е завършена през 1938 г. и е осветена тържествено на 23.04.1939 г. на многохилядно общоградско тържество.

   Утвърждаването

   С новата модерна сграда се поставя и едно ново модерно начало. За директор в началото на учебната 1938-1939 г. е назначен Веселин Хлебаров. За кратко време гимназията добива безспорен авторитет и е наречена училище – педагогическа мечта”, а заради добрата дисциплина и хигиена е наречено “училище – санаториум”. Пред 40-50-те години училището има своята фанфарна музика, театрална трупа, училищен вестник, училищно радио и др.

   Историята продължава

   След голямата политическа промяна през 1944 г. се налага нов обществен строй. През 1950 г. Нанчовата гимназия се преименува на “Лиляна Димитрова” – известна ремсистка и партизанка. През 1954 г. гимназията става смесена и е наречена Първа смесена политехническа гимназия “Лиляна Димитрова”. През 1970 г. гимназията се преобразува в Математическа, а през 1982 г. става Природо-математическа гимназия. През 1990 г. по предложение на педагогическия съвет на гимназията и с решение на Общинския съвет гимназията възвръща името на благодетеля си Нанчо Попович, а също така възстановява и честването на патронния си празник на 6-ти декември – Никулден, ден на дарителя на шуменската просвета.

   Признанието

   Признанието на гимназията не закъснява и на 8 декември 1978 г. във връзка със 150 г. от нейното начало и за високи постижения в учебно-възпитателната дейност е наградена с орден “Народна република България”, I-ва степен. През 2005 г. учителският колектив на гимназията е определен от Общински съвет - гр. Шумен за учителски колектив на годината. През годините учениците на гимназията са лауреати на много национални олимпиади. Ученици на гимназията участват в международни проекти за сътрудничество и др.
SCHOOL PROFILE


   “Nancho Popovich” Maths and Natural Sciences High School is one of the 32 Bulgarian high schools with an emphasis on Mathematics and Natural Sciences, having been specialized as such since 1970. It currently enrolls 777 students divided in 29 classes, taught by 54 teachers, 5 of whom honored with Ist /higher/ Professional Qualification Degree and 18 honored with IInd PQD.

   In the school there are four fully equipped computer rooms and the best in the state School Centre for experimental learning in Natural Sciences.

   The educational course is 5 years long /from 8th to 12th grade/ and each grade is divided in 5 different classes, according to their specialization subjects: Mathematics, Informatics, Biology, Information Technologies and Geography. Students are admitted considering their results on the National 7th grade admission test. There are six additional junior high school classes /two for each of grades 5, 6 and 7/. There are a large number of extracurricular classes and lessons which take place in students’ free time or weekends. Such advanced courses in Mathematics and Informatics are of great interest to the students. There are also sports clubs and a dance crew. Here there is a Debate Club which is traditionally among the first clubs in Bulgaria and it is a school for development of students as leaders and creative personalities.